Skip to main content

Despre noi

logo

Sistemele Inteligente de Transport constituie un ansamblu de sisteme avansate ce au la bază elemente din domeniul electronic, al telecomunicațiilor și al tehnologiilor informației, care oferă un transport public și de mărfuri eficient.
Sistemele de Transport Inteligente sunt aplicate în cadrul tuturor modurilor de transport (rutier, feroviar, aerian, maritim și pe ape teritoriale) și au un impact important asupra transportului multimodal.

Sistemele Inteligente de Transport sunt promovate în România pentru:

 • a îmbunătăți siguranța în trafic
 • a crește mobilitatea participanților
 • a minimiza consecințele asupra mediului
 • a asigura inter-operabilitatea și integrarea în rețelele europene de transport
 • a eficientiza administrarea întregului proces de transport
Strategie
 • Elaborarea Programului Național pentru Dezvoltarea Sistemelor Inteligente de Transport din România, între anii 2000 și 2010
 • Promovarea de produse și servicii naționale, asigurând în același timp inter-operabilitatea și integrarea în rețelele europene de transport
 • Cooperarea la nivel național, regional și internațional, în cadrul proiectelor de interesul comun și transferului de informație
 • Asigurarea cadrului legal tehnic și instituțional pentru o implementare eficientă a Sistemelor Inteligente de Transport
 • Dezvoltarea unei piețe ce are la baza Sistemele de Transport Inteligent depinde în mod direct de existența unui astfel de parteneriat
Consiliul Director
 • Președinte: Cristian ANDREI
 • Director General: Mihai NICULESCU
 • Secretar General: Florin DRAGOMIR
 • Director Parteneriate: Dorin DUMITRESCU
 • Director Educație și Cercetare: Dumitru IANCULUI
 • Director Relații Internaționale: Oliver ALBU

 • Director Relații Locale și Regionale: Ioan GOIA
 • Director Comunicare: Doina MUNTEANU
 • Director Relații Guvernamentale: Daniel OLARIU
 • Stelian TARULESCU - Universitatea "Transilvania" din Brașov
 • Vasile VOICU - TELEKOM Romania
 • Constantin DUMITRESCU - Metroul S.A.