Skip to main content
 

Proiecte

Proiecte active

  

image logo mobirural
MOBIRURAL - Mobility for European Rural Areas

Februarie 2022 - August 2024

Mobirural este un proiect cu o durată de 30 de luni finanțat prin programul ERASMUS KA202 și a început oficial la 1 februarie 2022. Pe perioada implementării, proiectul Mobirural își propune să identifice posibile soluții pentru îmbunătățirea mobilității în mediul rural; dezvoltarea unui curs de formare destinat actorilor de dezvoltare, jucători-cheie în transmiterea cunoștințelor și implementarea soluțiilor la nivel local. Proiectul va dezvolta, de asemenea, o platformă de formare și colaborare pentru a promova bunele practici și politicile pentru mobilitatea rurală durabilă și va pune bazele unui viitor profil al agentului de mobilitate rurală la nivel european.

Website

image logo napcore
NAPCORE - Platforma de Coordonare a Punctelor de Acces pentru Europa

Aprilie 2021 - Decembrie 2024

NAPCORE este un proiect european care își propune să armonizeze și să coordoneze mai bine platformele centrale naționale pentru datele de trafic din Europa. Obiectivul general al proiectului este de a împuternici punctele naționale de acces (PNA) ca coloană vertebrală pentru infractructura digitală a STI. De asemenea, va facilita coordonarea operațională la nivel național și la nivelul UE pentru armonizarea și punerea în aplicare a specificațiilor europene. Obiectivele sale specifice sunt crearea unui mecanism european coordonat al punctelor naționale de acces, bazat pe o guvernanță și o arhitectură coordonate, pe interoperabilitate, standarde și servicii.

Website

Proiecte finalizate

  

project
Prioritizarea serviciilor de mobilitate cu emisii scăzute de carbon pentru îmbunătățirea accesibilității cetățenilor

August 2019 - Iulie 2023

Viziunea principală a proiectului PriMaaS este de a promova integrarea modurilor tradiționale de transport public cu cele personalizate și inovatoare, prin crearea unor servicii de mobilitate echitabile, cu adevărat concentrate pe nevoile cetățenilor. Instrumentele de politică regională și națională ar trebui adaptate pentru a promova o abordare multimodală complet integrată între toate serviciile de transport, și anume prin utilizarea datelor furnizate și culese în timp real atât despre planificarea voiajului, cât și pentru selectarea serviciului de transport. În același timp, instrumentele de politică pe mai multe niveluri ar trebui să asigure că opțiunile de călătorie mai confortabile și mai accesibile pentru orice persoană de a ajunge de la A la B generează, de asemenea, un nivel minim de emisii de carbon.
PriMaaS își propune să crească colaborarea inter-organizațională și să creeze încredere între părțile interesate cheie (autoritățile de transport, operatorii, furnizorii de servicii de mobilitate și organizațiile de protecție a consumatorilor). Acest lucru va fi realizat prin promovarea schimbului tematic regional și interregional de evenimente de experiență.

surse de finantare primaassteagul UE

 

Website

project
Platforma de informare cooperativă pentru emisii reduse de carbon și mobilitate durabilă

Aprilie 2016 - Iunie 2023

Viziunea principală a proiectului CISMOB este de a promova modalități inovatoare de a reduce amprenta de carbon și de a spori durabilitatea zonelor urbane prin îmbunătățirea eficienței în utilizarea infrastructurii de transport urban prin TIC.
CISMOB integrează un set de orașe și regiuni cu caracteristici eterogene, care sunt reprezentate de instituții cu profiluri complementare. Toți partenerii cooperează împreună pentru a învăța cele mai bune practici de gestionare durabilă a transportului urban profitând de TIC.

Website

project
Platforma Europeană ITS

Iulie 2015 - Decembrie 2021

Sistemele Inteligente de Transport rutiere au fost aplicate de statele membre ale UE cu mult succes de zeci de ani ca o necesitate pentru a atenua problemele cauzate de o cerere din ce în ce mai mare a transportului rutier. Platforma EU ITS (EU EIP) este locul în care Ministerele Naționale, Autoritățile Rutiere, Operatorii Rutieri și partenerii din sectoarele private și publice din aproape toate statele membre ale UE și țările vecine cooperează pentru a favoriza, accelera și optimiza Sistemele Inteligente de Transport actuale și viitoare în Europa într-un mod armonizat. Pentru a încuraja cooperarea și consensul necesar între statele membre ale UE, Platforma EU ITS va facilita instituirea unui stadiu de ultimă generație și va promova adoptarea efectivă a specificațiilor, îndrumătoarelor, a celor mai bune practici și / sau metodologii ale UE.

Website

project
Platforma Europeană ITS +

Iulie 2014 - Decembrie 2015

Proiectul "EIP +" urmărește același obiectiv pe care îl are EIP și anume de a promova construirea unui consens între statele membre ale UE pentru a furniza servicii ITS armonizate. De asemenea reprezintă interfața cu proiectele "Coridoare". Mai mult, particularitatea "EIP +" va fi interfața puternică cu proiectele "Coridoare", care sunt cofinanțate în cadrul EC 2013 ITS Call, prin monitorizarea progreselor tehnice privind implementarea serviciilor ITS care vor fi efectuate, precum și colectarea și elaborarea rezultatelor acestora. O altă sarcină importantă în cadrul proiectului va fi diseminarea cunoștințelor și a experiențelor atât in interiorul, cât și în afara parteneriatului "EIP +", pentru a pune la dispoziție cele mai bune practici pentru viitoarele implementări ale serviciilor ITS.

Website

project
Platforma Europeană ITS

Noiembrie 2013 - Februarie 2015

Platforma europeana ITS (EIP) este un actor-cheie în sprijinirea viitoarelor planuri europene de implementare a Sistemelor Inteligente pentru Transporturi. EIP combină resursele diferiților actori din UE (Statele Membre/Beneficiarii EIP, operatori de transport public și privat) pentru a asigura crearea unui mediu adecvat pentru armonizarea serviciilor SIT existente și viitoare, în conformitate cu politicile și obiectivele UE, bazând-se pe realizările fazelor proiectului EasyWay I și EasyWay II.

Website

project
Sistemele Inteligente de transport din Sud Estul Europei

Octombrie 2012- Decembrie 2014

SEE-ITS este un proiect internațional care își propune să stimuleze cooperarea, armonizarea și interoperabilitatea între Sisteme Inteligente de Transport (ITS) locale din Sud Estul Europei. SEE-ITS este orientat în special către evaluarea și demonstrarea cerințelor Directivei ITS a Uniunii Europene (2010/40/EU), ce are ca scop stabilirea unui cadru pentru implementarea ITS în domeniul transportului rutier și a interfețelor acestuia cu alte moduri de transport.
Obiectivul principal al proiectului este de a crește nivelul de utilizare a sistemelor ITS interoperabile pentru monitorizarea și controlul traficului de-a lungul rețelelor de transport rutier la nivel internațional, regional și local (urban/peri-urban). Rezultatele proiectului vor stabili un cadru strategic și operațional durabil, sustenabil pe termen lung, pentru integrarea instituțională și operațională a sistemelor ITS în țările din Sud Estul Europei.

Website

project
Pilotul European eCall armonizat

Ianuarie 2011 - Decembrie 2013

Proiectul HeERO se adresează serviciului de urgență eCall, bazat pe 112, numărul european unic de urgență. Pe durata a trei ani (din ianuarie 2011 până în decembrie 2013), nouă state europene, care formează consorțiul HeERO, vor asigura implementarea, interoperabilitatea și armonizarea sistemului bazat pe numărul unic de urgenta 112.
Toți partenerii împărtășesc același obiectiv la nivel înalt: pregătirea infrastructurii eCall e112 locală necesară pentru furnizarea unui serviciu eCall durabil pentru cetățenii europeni și să distribuie experiențele lor cu ceilalți membri ai UE și statele asociate.
Sistemul eCall va ajuta la atingerea obiectivului UE de a reduce numărul de răniri grave și decese la 50%. Proiectul este finanțat parțial de Comisia Europeană în cadrul programului ICT PSP.

Website